تهران، سهروردی شمالی بالاتر از بهشتی، نرسیده به متحیری پلاک ۵۴۱
۰۲۱۹۱۰۷۶۳۰۵
فکس: ۰۲۱۹۱۰۷۶۳۰۵